Centrum Neuroterapii

Jastrzębie Zdrój, ul. Wrocławska 20

--- PORADNIE ---

Specjalistyczny Gabinet Neuroterapii EEGbiofeedback i Pracownia EEG

SPECJALISTYCZNY GABINET NEUROTERAPII EEGBIOFEEDBACK

Czym jest terapia EEGbiofeedback?

To medyczna metoda zwiększania możliwości umysłu. Powstała ona w NASA w ośrodku szkolenia astronautów, nastepnie weszła do medycyny klasycznej. Z pomocą tej metody osoba trenująca uczy się czynności swojego mózgu. Uczy się, jak pozytywnie zmieniać wzorzec wytwarzanych fal mózgu, czyli jak wzmacniać fale pożądane a jak hamować niepożądane, bowiem stan naszego umysłu oraz zachowanie łączą się we wzorcu pracy mózgu. Ta metoda neurotechnologii daje duże szanse doskonalenia i zwiększenia efektywności mózgu oraz stwarza ogromne możliwości w leczeniu zaburzeń neurologicznych, psychiatrycznych i psychosomatycznych.

Celem treningu jest poprawa funkcjonowania pacjenta poprzez polepszenie czynności bioelektrycznej mózgu wraz z ukierunkowaniem i wzmacnianiem koncentracji uwagi, hamowaniem stanów nadmiernego pobudzenia (stany te osłabiają korową regulację zachowania a co za tym idzie do zaburzeń funkcji poznawczych,tj. uwaga, koncentracja, wola, zdolność planowania,przewidywania swoich reakcji).

Co dają treningi EEGbiofeedback?

Zdecydowanie poprawiaja koncentrację uwagi, szybkość myślenia, kreatywność, pamięć, polepszają nastrój, samoocenę, sen, uczą relaksu.

Metoda jest bezpieczna, przyjemna i pozbawiona działań ubocznych.

Treningi zawsze prowadzi terapeuta uprawniony certyfikatem Instytutu EEGBIOFEEDBACK do przeprowadzania terapii. Przed rozpoczęciem terapii zawsze wykonywane jest badanie EEG z opisem lekarza-neurologa, który nadzoruje pracę terapeuty.

Wskazania do terapii EEGbiofeedback

 • przy zaburzeniach koncentracji
 • przy problemach szkolnych (gorsze wyniki w nauce - wszystkie dys)
 • przy nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD, ADD)
 • przy spektrum autyzmu, Zespół Aspergera
 • przy przewlekłych bólach głowy, migrenach, zaburzeniach snu, przy zespole chronicznego zmęczenia
 • przy stanach lękowych, natręctwach,tikach,depresji
 • przy tremie, napięciu wewnętrznym,obniżonej samoocenie
 • w dziecięcym porażeniu mózgowym
 • w rehabilitacji po urazach czaszki
 • w stanach poudarowych

Wskazania do terapii EEGbiofeedback dla osób zdrowych (dzieci, młodzież, dorośli)

 • w celu poprawy zapamiętywania, uczenia się, przypominania materiału, języki obce
 • w celu uzyskiwania lepszych wyników sportowych
 • dla osób, których praca wiąże się z nadmiernym stresem, dużą odpowiedzialnością, koniecznością podejmowania szybkich decyzji, przy konieczności maksymalnej koncentracji (biznesmeni, piloci, maklerzy, kontrolerzy, policjanci, podagodzy…)
 • dla osób pracujących twórczo - artyści, dziennikarze
 • dla osób uprawiajach sport wyczynowo

PRACOWNIA EEG

ykonujemy badania EEG wraz z opisem lekarza-neurologa dla dzieci, młodzieży i dorosłych we śnie i w czuwaniu

Czym jest badanie EEG?

Badanie EEG to nieinwazyjna metoda diagnostyczna, służąca do badania czynności bioelektrycznej mózgu.

Korzyści płynące z badania EEG:

 • zdiagnozowanie zmiany czynności bioelektrycznej mózgu, np. ogniska padaczkowe
 • pomoc dla neurologa i psychiatry w procesie rozpoznawania chorób, monitorowania ich i leczenia
 • pomoc dla terapeutów – ułatwia diagnostykę zaburzeń rozwojowych, w tym zaburzeń mowy
 • w przypadku dzieci – pozwala ocenić stadium rozwoju elektrogenezy w odniesieniu do wieku i stopnia rozwoju psychoruchowego
 • pozwala ustalić lateralizację półkul
 • bardzo ważne dla terapeutów: pomaga w badaniach nad zaburzeniami koncentracji, nadpobudliwości psychoruchowej w tym ADHD
 • badanie EEG opisuje i interpretuje zawsze lekarz-neurolog, posiadający specjalne uprawnienia w zakresie opisywania badań EEG
 • terapeucie badanie EEG może pomóc rozwiać wątpliwości dotyczące diagnozy i pracy z pacjentem

KONTAKT

CENTRUM NEUROTERAPII
Jastrzębie-Zdrój, ul. Wrocławska 20 (I piętro)
Specjalistyczny Gabinet Neuroterapii EEGbiofeedback i Pracownia EEG
kontakt telefoniczny: 792 240 619

--- powrót ---
motylek - tło motylek - tło