Centrum Neuroterapii

Jastrzębie Zdrój, ul. Wrocławska 20

--- PORADNIE ---

Mikropolaryzacja Mózgu

Mikropolaryzacja mózgu metodą tDCS

Metoda mikropolaryzacji polega na przezczaszkowej stymulacji ośrodków korowych mózgu poprzez pobudzanie ich prądem stałym o bardzo niewielkim natężeniu. Zabieg jest nieinwazyjny i niebolesny dla pacjenta.

Cykl terapeutyczny wymaga codziennych sesji od kilku do kilkudziesięciu minut, w ciągu kolejnych 10 dni (konieczna jest systematyczna terapia z przerwą nie dłuższą niż dwa dni). Przy dobrych efektach terapii, wskazane jest powtórzenie cykli, nie wcześniej jednak, niż po trzech miesiącach oraz prowadzenie w tym czasie intensywnej neurorehabilitacji, co wspomaga efekty mikropolaryzacji.

Wskazania

 • Udar mózgu
 • Afazja
 • Migrena
 • Dystonia
 • Urazy czaszkowo-mózgowe z deficytem neurologicznym
 • Ból przewlekły
 • ADHD
 • Autyzm
 • Padaczka lekooporna
 • Dysfunkcje pamięci
 • Choroby zwyrodnieniowe mózgu (ch. Parkinsona, ch. Alzheimera)
 • Przebiegające z zaburzeniami poznawczymi i emocjonalno-osobowościowymi
 • Depresja (MDD Major Deppresjon Disorder) i niektóre inne zaburzenia psychiatryczne
 • Inne zaburzenia neurologiczne: opóźniony rozwój psychomotoryczny, opóźniony rozwój mowy, trudności szkolne, tiki, zaburzenia psychoemocjonalne i psychosomatyczne
 • Uzależnienia

Przeciwwskazania

 • Ciała obce
 • Rozrusznik serca

Kwalifikacja do terapii

Kwalifikację do terapii mikropolaryzacji mózgu wykonuje lekarz na podstawie historii choroby oraz wywiadu z pacjentem.

KONTAKT

CENTRUM NEUROTERAPII
Jastrzębie-Zdrój, ul. Wrocławska 20 (I piętro)
Gabinet Terapii i Stymulacji
kontakt telefoniczny: 512 218 917

--- powrót ---
motylek - tło motylek - tło